Saimaa Taste of Place. Ruoka paikan tunnun ilmentäjänä ja matkailun edistämiskeinona (SToP)

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tavoitteena on etsiä ja tunnistaa Saimaan alueen erityisyyteen perustuvia tekijöitä. Erityisyyttä lähestytään paikan tuntu eli Sense of Place -käsitteen avulla, joka sisältää alueen sekä fyysisen että sosiaalisen ympäristön. Hankkeen tuloksena saadaan Saimaan alueelliseen erityisyyteen (Sense of Place) perustuvat tekijät, ja niistä johdetut ruokaan liittyvät tekijät (Taste of Place), joita voidaan hyödyntää Saimaan alueen matkailun edistämisessä. Hanke edistää palvelutarjonnan rakentumista nimenomaan alueen erityisyydelle. Yritykset voivat syventää matkailijoiden saamia paikkakokemuksia ja luoda uusia elämyksiä sekä uutta palvelutarjontaa. Hanke luo myös sisältöjä Saimaan alueen markkinointiin matkailukohteena.

Hankkeessa toteutetaan monivaiheinen ja monitasoinen tiedonhankinta Etelä-Savon alueella. Lähteinä käytetään painettuja ja sähköisiä lähteitä, paikallisten haastatteluja sekä etnografisesta kenttätyöstä saatavia aineistoja, joiden perusteella selvitetään Saimaan alueen erityisyyttä. Hankkeessa selvitetään myös EU:n nimisuojatuotteiden tuotekuvauksia ja tarkastellaan, millaisiin maantieteellisiin seikkoihin ko. ruokatuotteiden erityisyys perustuu. Tietoa järjestelmän maantieteellisistä osoittimista kerätään käytettäväksi vertailukehittämisen välineenä. Hankkeessa järjestetään työpajoja, joissa yrityksiä ohjataan tunnistamaan, ideoimaan ja työstämään paikallisiin erityisyystekijöiden hyödyntämistä lisäarvoa tuottavasti yritystoiminnassa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki matkailuun ja ruokaan kytkeytyvät yritykset, jotka voivat toiminnassaan tai tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä hyödyntää alueen erityisyyttä. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Saimaan alueen matkailun markkinoinnista ja kehittämisestä vastaavat organisaatiot ja yhdistykset. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto – Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/05/202131/10/2023

Rahoitus

  • Etelä-Savon maakuntaliitto: 235 163,21 €

Tieteenalat

  • 416 Elintarviketieteet
  • Aluellinen erityisyys
  • Taste of place
  • Saimaa