Kirjurit ja laulut. Tutkimus Toisen temppelin ajan kirjallisesta ilmiöstä.

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Kirjurit ja laulut. Tutkimus Toisen temppelin ajan kirjallisesta ilmiöstä.Tutkimuksen kohteena on muinaisten kirjureiden tapa lisätä kokonaisia lauluja ja rukouksia proosatekstin sekaan. Tärkein tutkimuskysymys on, miksi nämä lisäykset tekstiin on tehty. Tutkimusaineisto koostuu Heprealaisessa Raamatussa sekä muussa säilyneessä Toisen temppelin ajan kirjallisuudessa
olevista lauluista ja rukouksista. Tutkimuksen tavoitteena on luoda ensimmäinen kattava selitysmalli tälle kirjalliselle ilmiölle. Erityistä huomiota kiinnitetään näiden laulujen asemaan osana prosessia, jossa kirjurit muotoilivat aiemmasta materiaalista erillisiä kirjoja. Siten tutkimus auttaa hahmottamaan, kuinka eräät Raamatun kirjoista saivat nykyisen muotonsa. Samalla se
paljastaa myös jotain kirjureista, jotka laulut lisäsivät, ja siitä, miten lauluja käytettiin tekstien kirjoittajien taustalla häilyvässä yhteiskunnassa. Tutkimus vie kolme vuotta ja se tehdään Helsingin yliopiston Teologisessa tiedekunnassa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201331/08/2016

Rahoitus

  • SUOMEN AKATEMIA: 249 363,00 €