Selvitys Etelä-Savon maaseutuyritysten kehitysnäkymistä

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Selvityksessä tarkastellaan eteläsavolaisten maaseutuyritysten kehitysnäkymiä vuoteen 2020. Selvitys toteutetaan pääasiassa kyselytutkimuksena, mutta sitä täydentää asiantuntijoille suunnattu fokusryhmähaastattelu ja valikoiduista yrityksistä toteutettavat tapausanalyysit. Kyselytutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi yritysten investointi-, rahoitus- ja kehittämissuunnitelmia sekä yritystoiminnan jatkuvuuteen ja omistajavaihdoksiin liittyviä suunnitelmia. Selvityksen kautta pyritään saamaan selville lisäksi yrittäjien näkemyksiä yrityksen kehittämistä edistävistä ja rajoittavista tekijöistä sekä toimintaympäristön muutoksista seuraavan 5 vuoden aikana.

Selvityksen tulokset palvelevat Etelä-Savon maaseudun kehittämistoimintaa ohjelmakauden 2014–2020 aikana. Selvityksen tilaajana on Etelä-Savon ELY-keskus. Ruralia-instituutti tekee yhteistyötä tutkimuksen toteuttamisessa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan (sosiaalipsykologian oppiaine) kanssa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/05/2015
  • Etelä-Savon maaseutupäivä

    Niina Kuuva (Puhuja: esitelmän pitäjä)

    12 lokak. 2015

    Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

    Tiedosto