SEMIOTICS AND TRANSLATION SEMIOTIK OCH ÖVERSÄTTNING – SEMIOTIIKKA JA KÄÄNTÄMINEN

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

”Semiotiikka ja kääntäminen” -projektissa keskitytään kielessä, kirjallisuudessa, kulttuurissa ja kommunikaatiossa ilmeneviin semioosiprosesseihin erityisesti käännöstutkimuksen ja semiotiikan näkökulmasta. Tarkoituksena on kehittää uusia teoreettisia tarkastelutapoja ja metodisia välineitä, joilla lähestytään niin kääntämistä prosessina kuin käännöksiä tuon prosessin tuotoksina. Päätavoite on toisaalta soveltaa semiotiikkaa (ja erityisesti kulttuurisemiotiikkaa) kielen, kulttuurin ja viestinnän tarkasteluun, toisaalta kehitellä kahteen uuteen kansainväliseen suuntaukseen – semiokääntämiseen ja abduktiiviseen kääntämiseen – pohjautuvaa semioottista käännösteoriaa. ”Polysysteemien pohjoinen ulottuvuus” -osaprojektissa tarkastelun kohteena on osin alkuperäinen kirjallisuus, osin sellainen käännetty kirjallisuus, jossa kieliparina on suomi ja ruotsi/muut pohjoismaiset kielet; tavoitteena on tutkia, miten nuo kirjallisuudet ilmentävät paikallisen (Pohjolan kirjalliset kentät) ja globaalin (Pohjolan kirjallisuus globaalina ilmiönä) ideaa. Projektilla on vuosittain Imatralla kansainvälinen kääntämisen symposiumi kansainvälisen semiotiikkainstituutin järjestämän semiotiikan kesäkoulun yhteydessä. Seuraava, 7. symposiumi SemTra2011 järjestetään kesällä 2011. Projektissa toimii suomalaisia ja kansainvälisiä tutkijoita, jotka ottavat osaa semiotiikan alan kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin.

Vastuuhenkilö: Pirjo Kukkonen, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, pirjo.kukkonen@helsinki.fi
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2000 → …