Tilan tuntu: miten ihmismieli vuorovaikuttaa spatiaalisen ympäristön kanssa - kokeellinen ja laskennallinen näkökulma

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Ihmisen toiminta sellaisissa näennäisesti yksinkertaisissa tehtävissä kuin väkijoukossa käveleminen, pyöräily tai autolla ajaminen on vaikuttavaa. Opimme tehokkaasti suoriutumaan monenlaisissa olosuhteissa. Tämä joustavuus poikkeaa suuresti nykyisestä tekoälystä ja robotiikasta, ja viittaa siihen, että evoluutiossa aivomme ovat kenties kehittäneet havainnoinnin ja toiminnan organisointikeinoja jotka poikkeavat suurestikin tekoälystä. Tutkimukseni lähtökohtana on hypoteesi että ihmisen toiminnan taustalla on äärimmäisen tehokas avaruudellisen informaation esitystapa. Hanke yhdistää kokeellisia ja laskennallisia menetelmiä sen tutkimiseksi, miten kognitiivinen systeemimme synnyttää tämän ”tilan tunnun”. Edistyksellistä tutkimuksessa on se miten useiden luonnollisten tehtäväympäristöjen analysointiin perustuvien kokeiden tuloksia käytetään yhtenäisen laskennallisen kognitiomallin kehittämisessä.

Yleistajuinen kuvaus

Ihmisen toiminta sellaisissa näennäisesti yksinkertaisissa tehtävissä kuin väkijoukossa käveleminen, pyöräily tai autolla ajaminen on vaikuttavaa. Opimme tehokkaasti suoriutumaan monenlaisissa olosuhteissa. Tämä joustavuus poikkeaa suuresti nykyisestä tekoälystä ja robotiikasta, ja viittaa siihen, että evoluutiossa aivomme ovat kenties kehittäneet havainnoinnin ja toiminnan organisointikeinoja jotka poikkeavat suurestikin tekoälystä. Tutkimukseni lähtökohtana on hypoteesi että ihmisen toiminnan taustalla on äärimmäisen tehokas avaruudellisen informaation esitystapa. Hanke yhdistää kokeellisia ja laskennallisia menetelmiä sen tutkimiseksi, miten kognitiivinen systeemimme synnyttää tämän ”tilan tunnun”. Edistyksellistä tutkimuksessa on se miten useiden luonnollisten tehtäväympäristöjen analysointiin perustuvien kokeiden tuloksia käytetään yhtenäisen laskennallisen kognitiomallin kehittämisessä.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2025

Rahoitus

  • Academy of Finland: 438 874,00 €

Tieteenalat

  • 6162 Kognitiotiede