SHAKE innovaatiokokeilujen uusi malli

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

SHAKE innovaatiokokeilujen uusi malli -hankkeen (01.04.2016 - 31.03.2018) rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (EU; Euroopan sosiaalirahasto: Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020; Suomen rakennerahasto-ohjelma).


Mikkelin ammattikorkeakoulun (XAMK) koordinoiman hankkeen tavoitteena on tukea maakunnan keskisuurten yritysten kehittämistä kasvavina sekä työllistävinä yrityksinä. Osaamiseen panostaminen, innovaatiot, erikoistuminen ja verkostoituminen oppilaitosrajat ylittäen ovat hankkeen avaintekijöitä.
SHAKE innovaatiokokeilujen malli toteutetaan yhdessä elinkeinoelämän ja mukaan sitoutuneiden oppilaitosten kanssa: Mamk-Otavan opisto-HY-Esedu. Kokeiluja tehdään yhdessä oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa Etelä-Savon ja Mikkelin uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden kehittämiseksi. Kokeilut kokoavat yhteen alueen elinkeinoelämää, oppilaita ja opetushenkilöstöä perusasteelta aina akateemiselle tasolle saakka. Mukana on suomalaisia ja ulkomaalaisia opiskelijoita, opettajia, tutkijoita sekä yrittäjiä. Kokeiluissa hyödynnetään uusinta pedagogiikkaa sekä pelillisyyttä. Projektin tuloksena syntyy testattu ja pilotoitu, oppilaitosasteet ylittävä, elinkeinoelämän kanssa yhteinen, muunneltava yrittäjyyden ja innovaatioiden kokeiluja tukeva opintopolku. Ruralia- instituutti toteuttaa hankkeen alkukartoituksen sekä osallistuu mm. hankkeen tulosten raportointiin.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/201630/06/2018