Skolspråk

 • Slotte, Anna (Projektinjohtaja)
 • Forsman, Liselott (Osallistuja)
 • Pörn, Michaela (Osallistuja)
 • Sahlström, Fritjof (Osallistuja)
 • Hummelstedt-Djedou, Ida (Osallistuja)
 • Rusk, Fredrik (Osallistuja)
 • Rejman, Katarina (Muu)
 • Oker-Blom, Gun (Muu)
 • Hellgren, Jan (Muu)

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus

  Det övergripande syftet med projektet Skolspråk är att tillsammans med skolor utveckla beredskap att stödja elever med sikte på jämlika utbildningsmöjligheter för alla elever, oberoende av språklig bakgrund. På en konkret nivå är målet med pilotprojektet att arbeta fram modeller för hur man i skolan kan jobba medvetet och ämnesövergripande för att stärka elevernas kanske viktigaste redskap – språket. Dessa modeller utvecklas utgående från en grundlig kartläggning av språkmiljön i fyra språkligt olika 7–9-skolor.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/08/201031/07/2013