LÄHI-INNO - Räätälöimällä ammattikeittiöihin

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hanke pyrkii edistämään pienyritysten kykyä innovatiivisten tavarantoimittajaratkaisujen kehittämiseen tuottamalla käytännön ratkaisuehdotuksia lähi-innovaatioiden luomiseen. Hankkeen osatavoitteet ovat seuraavat:

• lisätä tietoa julkisten keittiöiden markkinapotentiaalista ja toimintalogiikasta pienyritysten keskuudessa

• selvittää mitä ovat ne valtavirrasta poikkeavat tavat toimia, joilla pienet lähiruokayritykset voisivat saada jalansijaa julkisten keittiöiden toimittajina

• tuottaa käytännön ohjeita ja suosituksia siitä, miten pienet yritykset voivat kasvattaa markkinasegmenttiään julkiskeittiöiden tavarantoimittajina lähi-innovoinnin kautta

• lisätä julkisten keittiöiden tietoa siitä, miten lähi-innovaatiot voivat edistää ja tehostaa keittiöiden toimintaa

• lisätä julkisten keittiöiden kontakteja pienyrityskentälle ja sitä kautta uusia ratkaisuntarjoajia havaittuihin hankintatarpeisiin

• saada lähiruokayritykset ja ammattikeittiöt entistä paremmin kohtaamaan toisensa.


Hanke aloitetaan kartoittamalla elintarvikeyrityksiä, joiden tavarantoimittajasuhdetta julkisen keittiön kanssa leimaa innovatiivinen tuotanto-, jakelu-, markkinointi- tai logistiikkaratkaisu tai muu innovatiivinen ratkaisu. Tämän jälkeen yritysten omistaja-johtajia ja julkisten keittiöiden avainhenkilöitä haastattelemalla tunnistetaan lähi-innovaation syntyyn vaikuttaneet avaintekijät. Hankkeessa saadut keskeiset tulokset viedään laajemmin yritysten ja julkisen keittiöiden toimijoiden tietoon työpajatyöskentelyn kautta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/201531/05/2017