Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – uusia tuulia palvelutuotantoon?

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tavoitteena on löytää uudenlaisia ratkaisuja maaseudun palvelutuotannon ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi edistämällä yhteiskunnallista yrittäjyyttä Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksissä. Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan yritystoimintaa, jonka voitosta osa suunnataan takaisin alueen tai yhteisön kehittämiseen alueen elinvoiman vahvistamiseksi.


Yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittäminen alueen kyläyhdistyksissä edellyttää näkemystä siitä, millaisia valmiuksia kylissä on palvelutuotannon lisäämiseen ja millaista osaamista yrittäjämäisempi palvelujen tuottaminen vaatisi. Hankkeen toimenpiteinä selvitetään ensinnäkin Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistysten ja vapaa-ajan asukkaiden valmiuksia yhteisölähtöisen palvelutuotannon toteuttamiseen sekä sitä, miten alueen kuntapäättäjät suhtautuvat yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseen. Toiseksi hankkeessa perehdytään yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksiin ja käytännön toteuttamiseen alueen toimijoille järjestettävien työpajojen avulla ja kolmanneksi tuotetaan yhteiskunnallisten yritysten hyviin käytäntöihin perustuva kyläyhdistystoimintaan soveltuva yhteiskunnallisen yrittäjyyden opas.


Toteuttamisesta vastaa Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/201631/12/2018