Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021 (Laiturilla 2)

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Monipaikkaista asumista koskeva julkinen keskustelu on vilkastunut viime aikoina. Etelä-Savossa monipaikkaisuuden muodoista vapaa-ajan asuminen on keskeinen elinvoimaan, aluetalouteen ja palvelutarjonnan säilymiseen vaikuttava tekijä. Tavoitteena on luoda vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistoimintamalli ja kehittämisalusta kehittämis- ja tutkimustoimenpiteiden vuorovaikutuksella vastaamaan vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on myös vahvistaa maakunnan brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna. Kehittämistoimien tukena tuotetaan ja käytetään uutta tietoa ja tutkimusta.

Ruralia-institutti vastaa hankkeen tutkimusosiosta, jossa selvitetään vapaa-ajanasukkaiden mökkipaikkasuhdetta ja sen muutoksia sekä siihen liittyvää vapaa-ajanasukkaiden halukkuutta toimia mökkeilyalueensa kehittäjinä. Tähän liittyen kehitetään digitaalista vuorovaikutusta Mökkilaiturilla-mobiilisovelluksen avulla yhteistyössä päätoteuttajan kanssa, ja sovelluksen avulla kerätään myös tutkimustietoa. Uusi tieto tukee hankkeen kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi järjestetään yhdessä päätoteuttajan kanssa vuorovaikutuksellisia Laiturilla-foorumeita ja -seminaari tukemaan eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä edistämään tiedon levittämistä ja oppimista. Selvitetään ja analysoidaan kansainvälisiä vapaa-ajan asumisen yhteistyöasetelmia sekä verkostoidutaan kansainvälisesti.

Rahoittajat: EAKR/ Etelä-Savon maakuntaliitto ja Mikkelin kaupunki.
Lyhennetty nimiLaiturilla 2
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2022

Rahoitus

  • Mikkelin Kaupunki Liikelaitos Otavian: 32 213,37 €
  • Etelä-Savon maakuntaliitto: 87 430,08 €