Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi

Projekti: Muu projekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimusosion tavoitteena on saada tietoa eri toimijaryhmien näkemyksistä Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden kehittämiseen. Kohderyhminä ovat alueen kunnat, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä alueen ulkopuolella asuvat mökkeilijät. Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta vapaa-ajan asumisen talousvaikutuksilla on suuri merkitys alueella, joten lisäksi toteutetaan selvitys vapaa-ajanasumisen aluetaloudellisista vaikutuksista ja mökkeilyn mahdollisten muutosten vaikutuksesta aluetalouteen RegFin-simulointimallin avulla. Tietoa hyödynnetään kehittämistoimenpiteiden suuntaamisessa. Vapaa-ajan asumisen erilaistuminen edellyttäisi nykyistä monimuotoisempien suunnittelu- ja osallistumiskäytäntöjen kehittämistä. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä prosessia, tavoitteiden kirkastamista, yhteisiä foorumeja ja resurssien oikeaa kohdentamista, jossa erilaisia tavoitteita nivotaan yhteen Tähän vastaa projektissa toteutettavat Laiturilla -foorumit, jotka kokoavat eri tahot keskustelemaan vapaa-ajanasumiseen liittyvistä kysymyksistä ja jossa jaetaan tutkimuksen kautta saatua uutta tietämystä.

Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto / Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) sekä Mikkelin seudun kunnat.

Hallinnoijana Mikkelin elinkeinoyhtiö Miksei Oy, hankekumppanina lisäksi Savonlinnan hankekehitys Oy.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/08/2019