Kunnat muutoksessa KUMU 2030

Projekti: Muu rahoittaja

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Kunnat ovat keskellä kahta suurta murrosta, joiden vaikutukset heijastuvat laajasti yhteiskuntaan. Kestävyysmuutoksen edellyttämä siirtyminen kohti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä tavoitteita edellyttää kunnilta monenlaisia toimia. Samalla hallinnollinen rakennemuutos haastaa kuntia hahmottamaan tehtävänsä ja roolinsa uudelleen. Hankkeen tarkoituksena on tukea Etelä-Savon kuntien selviytymistä näiden merkittävien muutosten keskellä.

Hankkeessa tuotetaan tietoa Etelä-Savon kuntien strategisista linjauksista ja päätöksentekijöiden näkemyksistä koskien hallinnollisten rakennemuutosten seurauksia. Lisäksi tietoa tuotetaan kestävyysmuutoksen luomista uhista ja mahdollisuuksista sekä niiden vaikutuksista kuntien asemaan alueensa kehittäjinä ja elinvoiman tukijoina. Hankkeessa luodaan tulevaisuuspolkuja vuoteen 2030, sekä vahvistetaan yhteistyötä yliopistotoimijoiden ja kuntien välillä.

Hankkeen aikana tietoa kerätään haastatteluiden ja työpajojen yhteydessä. Lisäksi suoritetaan dokumenttianalyysi, joka kohdistetaan Etelä-Savon kunnissa sekä maakunnassa jo tehtyihin strategisiin dokumentteihin, jotka liittyvät hallinnolliseen- ja kestävyysmuutokseen sekä hyödyntäen muuta kuntia koskevaa tulevaisuusmateriaalia. Haastattelut sekä dokumenttianalyysi toimivat pohjana tulevaisuustyöpajoille, joissa luodaan keskustelua kuntien välille sekä kartoitetaan muutosten aikaansaamia tulevaisuuden seurausvaikutuksia.

Hanke on rahoitettu Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämällä AKKE-rahoituksella.
Lyhennetty nimiKunnat muutoksessa KUMU 2030
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/03/202331/12/2024

Rahoitus

  • Etelä-Savon maakuntaliitto: 93 067,22 €