Strategisia alueellisia aloitteita edistämään ja kehittämään bioenergia-alaa: kansainvälinen hankevalmistelu

  • Törmä, Hannu (Projektinjohtaja)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tuen tarkoitus:

Lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä EU:ssa.

Suunnitella toimia, joilla edistetään biomassan, bio-nesteiden ja biokaasun tuotannon ja käytön lisäämistä energiamarkkinoilla.

Vaikuttaa keskusteluun alan kehittämisestä vuoteen 2020 ja sen jälkeen.

Tuottaa oivalluksia tulevasta kehityksestä bioenergian tuotannon ja käytön alalla, johon liittyy sekä vuoden 2020 tavoitteet että tulevaisuuden skenaariot.

Arvioida sekä edistää tehokkainta käytettävissä olevaa bioenergian resurssia ja tehokkainta konversioteknologiaa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/201231/12/2012