Suomalaisen kotieläintuotannon kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn vahvistaminen

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Projektimme tavoitteena on vahvistaa kotieläintuotannon kilpailukykyä tuottamalla tietoa kotimaisen eläintuotannon eri ominaisuuksista ja ympäristösuorituskyvystä suhteessa tärkeimpiin kotieläintuotteiden tuonti- ja vientimaihin.Tunnistamme suomalaisen tuotannon ja sen ympäristösuorituskyvyn hyödyntämispotentiaalin ja sen taloudelliset reunaehdot.

Toimenpiteet:
1. Kohdemaaselvitykset
2. Eläintuotannon ja –tuotteiden ympäristövaikutukset ja resurssitehokkuus ja laajempi kokonaiskestävyysnäkökulma Suomessa ja vertailumaissa
3. Ympäristösuorituskykyyn liittyvien taloudellisten reunaehtojen ja kilpailukykytekijöiden analyysi
4. Suomalaisen eläintuotannon ja -tuotteiden ympäristösuorituskyvyn ja laajemman kokonaiskestävyyden hyödyntämispotentiaali ja –keinot

Hanke toetutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Helsingin yliopisto on mukana työpaketeissa, joissa tutkitaan kohdemaiden ympäristön tilaa ja vertaillaan maatalouden ja kotieläintuotannon ympäristövaikutuksia kohdemaiden kanssa. Selvityksessä kiinnitämme erityistä huomiota kasvihuonekaasujen, rehevöittävien, happamoittavien ja ekotoksisten yhdisteiden päästöihin. Lisäksi tarkastelemme maatalouden ja kotieläintuotannon vaikutuksia biodiversiteettiin ja maan käyttöön sekä veden ja energian kulutukseen.

Kohderyhmä: maatalousyrittäjät, elintarviketeollisuus, kuluttajat, hallinto
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/201831/12/2020