Opiskelijavalintojen tutkimushanke (OVET), Helsingin yliopiston alahanke

Kuvaus yleisölle

OVET-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen opettajankoulutuksen kehittämishanke (ns. kärkihanke). OVET-hankkeen tavoitteena on opettajankoulutuksen valintojen tutkimusperustainen kehittäminen laajassa yhteistyöverkostossa. Hankkeeseen osallistuvat mm. kaikki Suomen opettajankoulutusyksiköt ja VAKAVA-verkosto. Hanke keskittyy opettajankoulutuksen valinnoissa erityisesti hakijan soveltuvuuden arvioinnin kehittämiseen tutkimusperustaiseksi ja yhtenäisemmäksi. Lisäksi hankkeessa määritetään keskeiset opettajuuden kompetenssit ja kehitetään opettajankoulutuksen vaikuttavuuden seurantaa systemaattiseksi.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm02/01/201831/12/2019