Selvitys kansainvälisistä Leader -hankkeista

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Selvityksessä tarkastellaan Leader-toimintaryhmien harjoittamaa kansainvälistä yhteistyötä ohjelmakaudella 2006-2013. Tarkastelun kohteita ovat erityisesti Leader –ryhmien toteuttamien kansainvälisten yhteistyöhankkeiden tavoitteet, hyödynsaajat, yhteistyöosapuolet, määrälliset ja laadulliset tulokset sekä kansainvälisen yhteistyön asema ja merkitys osana paikallista maaseudun kehittämistä. Hanketoiminnan osalta tuotetaan kokemusperäistä tietoa niin kv-hankkeisiin liittyvistä vahvuuksista ja hyvistä käytännöistä kuin kv-hanketoiminnan pullonkauloistakin.

Selvityksen tulokset palvelevat ohjelmakauden 2014-2020 kansainvälisen yhteistyön kehittämistä sekä Leader –toimintatavassa että Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa laajemmin. Selvitys hyödyttää osaltaan myös kv-hankkeiden käytännön toimijoita. Kysymyksessä on maa- ja metsätalousministeriön kilpailuttama tilaustutkimus ja se toteutetaan yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, maaseutuverkostoyksikön, paikallisten Leader -toimintaryhmien ja kansainvälisten hankkeiden toimijoiden kanssa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/11/201429/05/2015
  • Maaseutututkijatapaaminen 2015

    Päivi Pylkkänen (Puhuja: esitelmän pitäjä)

    27 elokuuta 201528 elokuuta 2015

    Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen