Suomalaisen hautajaiskulttuurin muutos 1800-luvulta nykypäivään

  • Pajari, Ilona (Osallistuja)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Tutkimus käsittelee suomalaista hautauskulttuuria ja sen muuttumista 1800-luvun lopulta nykypäivään. Ajanjakson aikana Suomi on kaupungistunut, maallistunut, sairaalalaitos on kehittynyt, perinteiset yhteisöt ovat kadonneet tai muuttaneet muotoaan. Kaikilla näillä muutoksilla on ollut merkitystä myös hautajaisrituaalien ja niiden tulkintojen kannalta. Tutkimuksen näkökulma on sosiaali- ja kulttuurihistoriallinen, unohtamatta taloushistoriallisia ja poliittisia aspekteja.

Tutkimus liittyy monissa aiemmissa töissäni taustalla olleeseen kysymykseen: miksi ja miten suomalainen kuolemankulttuuri on muuttunut traditionaalisesta yhteiskunnasta tähän päivään? Pro gradu-työssäni lähestyin aihetta Helsingin Sanomien kuolinilmoitusten avulla vuosina 1890–1980 (Kemppainen 1998), väitöskirjassani tarkastelin sodan ja kuoleman suhdetta toisen maailmansodan aikaisessa Suomessa (Kemppainen 2006). Käsillä olevassa tutkimuksessa aikajänne on jälleen pidempi, mutta tarkastelukulma ja aineistopohja laajempi.

Yhteiskunnan muuttuminen tutkimuksen tarkasteluajanjakson aikana merkitsi sitä, että – siteeratakseni Laura Starkia (2006) – ”piti määritellä uudestaan, millaista oli hyvä, kunniallinen ja normaali elämä”. Samoin vaati uudelleenmäärittelyä myös hyvä, kunniallinen ja normaali kuolema. Hautajaisrituaalien muuttuminen oli ja on osa tätä määrittelyä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm20/09/201120/01/2012

Rahoitus

  • Unknown funder: 25 200,00 €
  • Unknown funder: 13 800,00 €

Tieteenalat

  • 615 Historia ja arkeologia
  • kuolema
  • suomalaisen kuoleman historia
  • hautajaiset
  • modernisaatio
  • kuolemanrituaalit