Suomen venäjänkielisen väestön uskonnollinen ylirajaisuus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Tämä on tutkimus Suomen venäjänkielisen väestön ajatusten ja tapojen muotoutumisesta maidenvälisessä vuorovaikutuksessa sekä sen vaikutuksesta uskonnolliseen elämään ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen Suomessa, Venäjällä ja Virossa.

Monet muuttajat ylläpitävät sukulaissuhteita sekä sosiaalisia, kulttuurisia ja uskonnollisia yhteyksiä lähtömaihinsa samalla kun he tulevat osaksi vastaanottavaa maata. Tutkimukset osoittavat, että maidenväliset suhteet ovat muuttajien sopeutumisen kannalta tärkeitä eivätkä ne häiritse heidän uskollisuuttaan kahta valtiota kohtaan tai estä työskentelemästä vastaanottavan maan hyväksi. Muuttajat tuovat mukanaan maailmankatsomuksia, arvoja ja uskonnollisia näkemyksiä, joilla on vaikutusta vastaanottavaan maahan. Asuminen toisessa maassa myös muovaa heidän ajatuksiaan ja tapojaan, ja tämän sosiaalisen kokemuksen he usein vievät siihen maahan, josta he ovat muuttaneet.

Tämän tutkimuksen tehtävänä on analysoida, millaisia uskonnollisia ajatuksia ja tapoja on ja muotoutuu maiden (Suomi, Venäjä ja Viro) välillä sekä miten ne vaikuttavat uskonnollisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteyden ja yhteistyön tutkiminen voi itsessään vahvistaa ihmisten, kansojen ja valtioiden välistä hyväntahtoisuutta. Siten tutkimus on erityisen ajankohtainen.

Данное исследование рассматривает формирование идей и обычаев русскоязычного населения Финляндии при взаимодействии между странами и его влияние на религиозную жизнь и социальную причастность в Финляндии, России и Эстонии.

Многие эмигранты поддерживают семейные, культурные, социальные, религиозные и другие связи с родной страной, одновременно являясь частью принимающей страны. Исследования показывают, что такие трансграничные связи действительно являются средством адаптации эмигрантов, при этом они не мешают им быть верными двум государствам и работать на благо принимающей страны. Эмигранты привозят с собой определенное мировоззрение, систему ценностей и представления о религии, что оказывает влияние на принимающую страну. Они меняют свои идеи и обычаи в ответ на опыт, полученный в стране проживания, а также передают этот социальный опыт в страну, из которой они уехали.

Данное исследование ставит своей задачей выяснить, какие религиозные идеи и обычаи существуют и формируются между странами (Финляндией, Россией и Эстонией)и как они перемещаются между ними, а также как это влияет на религиозность и причастность на местном, национальном и международном уровне. Исследование способов взаимодействия может способствовать развитию дружественных связей между людьми, народами и странами. В связи с этим данное исследование является особенно актуальным.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/201931/12/2021