Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Kestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ruokajärjestelmän vastuullisuustyötä Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeessa keskitytään erityisesti vähentämään alan ilmastopäästöjä ja negatiivisia ympäristövaikutuksia kehittämällä yritysten käyttöön erilaisia työkaluja ja pilotoimalla niitä. Samanaikaisesti edistetään alueen ruokajärjestelmän ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskien ehkäisemistä.

Hankkeessa luodaan alueellinen verkosto, joka edistää ruokaketjun yritysten ilmastopäästöjen ja negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämistä sekä vastuullisuustyötä. Verkosto seuraa Etelä-Pohjanmaan ruokasektorin ilmastotiekartan toimeenpanoa ja fasilitoi alueen ruokajärjestelmän ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian rakentamista. Olemassa olevien hyvien käytäntöjen pohjalta tuodaan tietoa piloteille, joiden avulla etsitään myös uusia ratkaisuja tai toimintamalleja vähähiilisyystyön edistämiseksi. Verkosto edistää tiedonkulkua ruokajärjestelmän sisällä eri toimijoiden ja toimialojen välillä. Pilottien lisäksi tuetaan yritysten vastuullisuusstrategian rakentumista esiin nousevien tarpeiden mukaan. Ruralia-instituutin pilotti keskittyy ruokapalvelutoimijoiden liiketoiminnan ilmastoystävällisten käytänteiden tunnistamiseen ja niiden edistämiseen.

Hankkeen toimenpiteissä kartoitetaan kestävyys- ja vastuullisuustyön paikalliset, alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset hyvät käytännöt ja välitetään näistä tietoa hankkeessa toteutettaviin pilotteihin ja sidosryhmille. Kumppaniorganisaatioiden toteuttamien pilottien avulla testataan käytännön keinoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi, vastuullisuustyön edistämiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Pilottien lisäksi edistetään mukana olevien organisaatioiden vastuullisuusstrategian rakentumista esiin nousevien tarpeiden mukaan.

Hanke kytkeytyy läheisesti Ruokaprovinssin strategiseen kehittämiseen ja Ruokaprovinssistrategian toimeenpanoon, erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvään vastuullisuusnäkökulman. Tämä parantaa alueen ruoka-alan toimijoiden kilpailukykyä ja vähentää ilmastopäästöjä. Hankkeen kohderyhminä ovat ruokajärjestelmään linkittyvät yritykset, julkiset toimijat, kehittäjät.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hankekumppaneina ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu (hankkeen johtaja), Luonnonvarakeskus, Tampereen yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.
Lyhennetty nimiKestävä ja vastuullinen Ruokaprovinssi
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2025

Rahoitus

  • Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä: 96 890,00 €
  • Tampereen korkeakoulusäätiö: 6 055,00 €