Pystyvyyden kehittäminen ruokakasvatuksen avulla (SEED)

  • Siiskonen, Pirjo (Principal Investigator)
  • Mikkola, Minna (Principal Investigator)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tarkoituksena on, että ruokakäyttäytymiseen liittyvät kestävyystaidot kehittyvät koulussa myös kosketuksessa koulun ruokapalveluiden, kunnan päättäjien ja elintarvikealan yritysten ja tuottajien kanssa, ei vain opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksessa. Oppimisympäristö laajenee näin luokkahuoneesta ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Erilaiset vuorovaikutusverkostot eivät toimi yksiselitteisesti kestävyyden suuntaan, vaan "vetoa" ilmenee monien toimijoiden vaikutuspiirissä olevissa verkostoissa erilaisiin suuntiin, myös "kestämättömiin" kehitysorientaatioihin. Tutkimuksen tavoitteena onkin näiden vuorovaikutusverkostojen tutkimus ja kestävyysorientaation tunnistaminen ja sen mahdollinen vahvistaminen yhdessä toimijoiden kanssa.

Tutkimushanketta koordinoi Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajakoulutuksen yksikkö ja siinä ovat mukana myös Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200931/12/2011

Rahoitus

  • Suomen Akatemia: 73 704,00 €