taudinaiheuttajakohtainen tieto - uusi mahdollisuus utareterveyden edistämiseen

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Lypsykarjatalous on kokenut suuren rakennemuutoksen, mikä aiheuttaa uusia haasteita utaretulehduksen torjuntatyölle. Tämän tutkimuksen päätarkoitus on tuottaa taudinaiheuttajakohtaista tietoa utaretulehduksen esiintymiseen johtavista riskitekijöistä, minkä perusteella voidaan tehostaa taudin torjuntatyötä. Utaretulehduksen vähentäminen pienentää taudin aiheuttamaa maidon laadun heikkenemistä ja parantaa eläinten hyvinvointia, kuluttajien ruokaturvallisuutta ja maitotilojen kannattavuutta. Käyttöön otettu, uusi DNA-pohjainen diagnoosimenetelmä mahdollistaa bakteerikohtaisen tarkastelun isoissa tietokannoissa, mutta sen diagnostinen käyttökelpoisuus vaatii kehittämistä, mikä on tämän hankkeen toinen tarkoitus.
Aineisto muodostuu Valion laboratorioiden tietokannasta ja maitotilojen tuotosseurantatietokannasta. Eri bakteerien aiheuttamaa utaretulehdusta tarkastellaan tilastollisin ja ekonometrisin menetelmin. Taudin kustannuksia tarkastellaan tilastollisin ja ekonometrisin menetelmin. Taudin kustannuksia mallinnetaan ja torjuntakeinojen taloudellisuutta arvioidaan tanskalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Kotimaiset yhteistyökumppanit ovat MTT- taloustutkimus, Eviran Kuopion yksikkö ja Thermo Fisher Scientific.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/05/201330/06/2016

Tieteenalat

  • 413 Eläinlääketiede
  • 412 Kotieläintiede, maitotaloustiede