Teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita kriittisen lukemisen tukemiseen internetin aikakaudella (CRITICAL)

 • Muukkonen, Petteri (Projektinjohtaja)
 • Kiili, Kristian (Projektinjohtaja)
 • Kiili, Carita (Projektinjohtaja)
 • Torppa, Minna (Projektinjohtaja)
 • Mäntylä, Mika (Projektinjohtaja)
 • Hämäläinen, Elina (Muu)
 • Nylen, Tua (Osallistuja)
 • Hirvensalo, Virpi Johanna (Osallistuja)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää teknologisia ja sosiaalisia innovaatiota, joilla voidaan tukea 10–17 -vuotiaiden nuorten kriittisen lukemisen taitoja internetin aikakaudella. Konsortiota johtaa kasvatustieteen professori Kristian Kiili Tampereen yliopistosta.

Yliopistonlehtori ja maantieteilijä Petteri Muukkonen puolestaan johtaa konsortioon kuuluvaa Helsingin yliopiston hanketta (WP5), joka vastaa konsortion paikkatietoanalyyseistä, spatiaalisesta tarkastelusta sekä geomedia-aineistoista. Geomedia on yksi keskeisistä konsortiossa tutkittavista kriittisen lukutaidon kohteista. Oppilaiden kriittisen nettilukemisen taidon palaute on perinteisesti annettu manuaalisesti. Tätä kehittääkseen CRITICAL rakentaa oppimiseen integroitua, teknologiaa ja sosiaalisia innovaatioita hyödyntävää, kognitiivisesti ja motivationaalisesti adaptoitua oppimista ja sen palautetta.

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tehtävä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Strategisen tutkimuksen rahoitusmuodon tavoite on tukea tiedolla johtamista, tuottaa ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseen ja ideoita elinkeino- ja työelämän tulevaisuuteen. Samalla kehitetään toimintatapaa, jossa yhteiskunnan kannalta merkittävä, korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa monipuolisesti tiedonkäyttäjät ja antaa entistä paremmat mahdollisuudet tutkimustietoon pohjautuvalle päätöksenteolle yhteiskunnan eri osaalueilla.
AkronyymiCRITICAL
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/202030/09/2023

Rahoitus

 • STN Strategisen tutkimuksen neuvosto: 605 086,00 €

Tieteenalat

 • 516 Kasvatustieteet
 • Opetus
 • Oppiminen
 • 1171 Geotieteet
 • 519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede