Teologian opiskelijoiden opiskelu-oppimisprosesseija säätelevät tekijät [Regulatory factors affecting theology students' studying and learning processes during theological studies]

  • Hirsto, Laura (Principal Investigator)
  • Litmanen, Topi (Muu)
  • Taipale, Jessica (Muu)
  • Nieminen, Kaisa (Osallistuja)
  • Walker, Emma (Osallistuja)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Kyseessä on teologian yliopisto-opiskelijoita koskeva seurantatutkimus, jossa pyritään ymmärtämään teologisen alan erityispiirteitä ja ongelmia oppimisprosessissa ja opintojen loppuunsaattamisessa. Tutkimuksen taustalla on teologisen tiedekunnan suhteellisen suuri opintojen keskeyttäjien ja valmistumisessaan viivästyneiden määrä. Perusoletuksena on, että opintojen alkuvaiheessa opiskelun mielekkyyden kokemisessa keskeisiä ovat motivationaaliset tekijät, ja opiskelun jatkamisessa haasteiden edessä oman oppimisprosessin säätelyn kyvyt ja mahdollisuuksien näkeminen muodostuvat merkityksellisiksi. Teologisen alan erityispiirteenä voidaan pitää maailmakuvallisten tekijöiden keskeisyyttä opiskeluprosessissa. Tässä tutkimuksessa teologian opiskelua lähestytään alkuvaiheessa motivationaalisten tekijöiden kautta urasuuntautumismotiivien, uravalinnan varmuuden, henkilökohtaisten projektien sekä opiskeluun liittyvien attribuutioiden avulla. Jatkossa pyritään kiinnittämään huomiota opiskelijoiden oman oppimisen säätelyyn ja maailmankuvallisten muutosten merkitykseen.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/08/2003 → …

Rahoitus

  • Unknown funder: 15 000,00 €

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • Kasvatuspsykologia
  • Yliopistopedagogiikka
  • Oppimisen tutkimus