Textmöten - gymnasiestuderandes skrivande, språk och examination i förändring

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Den finlandssvenska skolan, inklusive gymnasiet, står inför stora och betydande förändringar. Skillnader i resultat mellan skolor, regioner och språk får allt större uppmärksamhet och pockar på förståelse. På många håll genomför man eller har planer på ett utökat samarbete med finskspråkiga skolor, på olika sätt. I gymnasiestuderandes vardag är internet och digitala verktyg självklara innehåll, med stora konsekvenser för hur både umgänge och kunskapsproduktion görs. Detta gäller särskilt skrivande, där smarttelefonernas snabba genomslag inneburit en radikal ökning och förändring av ungdomars förhållningssätt till text. Gymnasierna är också på väg mot en digital studentexamen, vilket innebär ett starkt förändringstryck också på undervisning i och om skrivande.
Vad betyder det att mobiltelefoner och pekplattor är med överallt, vad händer med språkanvändning och språkliga attityder i det ökande samarbetet över språkgränserna, och vilka är relationerna mellan den kommande digitaliserade studentexamen och studenternas allt mer digitaliserade vardag?
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201431/07/2017