Tieteen kansallinen termipankki

  Projekti: Tutkimusprojekti

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  Tieteen terminologioiden virtuaalista tutkimusinfrastruktuuria Suomeen rakentava tutkimushanke

  Tavoitteet: Kaikkien Suomessa harjoitettujen tieteenalojen terminologisen tietokannan rakentaminen avoimesti käytettäväksi termipankiksi. Virtuaalisena infrastruktuurina pankki mahdollistaa sekä eri tieteenalojen välisen että tutkijoiden ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksen ja parhaimmillaan yhdistää myös kansainvälisiä kieliyhteisöjä Euroopassa.
  Tutkimusmenetelmät ja aineistot: Eri tieteenaloilla käytettävien terminologioiden kokoaminen, järjestäminen ja kehittäminen avoimesti käytettäväksi tietokannaksi TSV:n palvelimelle. Pilottihankkeina oikeustieteen, kasvitieteen ja kielitieteen terminologioiden keruu ja työstäminen tutkijoiden yhteisellä työskentelyalustalla. Viiden vuoden rahoituskaudella hankkeessa työskentelee kaksi terminologiaoppiin ja kieliteknologiaan erikoistunutta suomen kielen tutkijaa.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm03/01/201131/12/2015

  Rahoitus

  • Koneen Säätiö

  Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • sanastontutkimus, terminologia, käsitteet, infrastruktuuri,