The breakages and renewal of algoritmic systems

Projekti: Suomen Akatemia: Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus (STN)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

REPAIR tutkii algoritmisten järjestelmien murtumia ja etsii tapoja korjata ja uudistaa niitä

Yleistajuinen kuvaus

Algoritmisia järjestelmiä hyödynnetään yhä uusilla yhteiskunnan osa-alueilla: terveydenhuollossa, julkishallinnon päätöksenteossa, tietotyössä ja vaikkapa finanssituotteiden hinnoittelussa. Onnistuneet algoritmiset järjestelmät yhdistävät koneiden ja ihmisten vahvuuksia, tehostavat toimintaa ja parantavat palveluiden laatua. Liian usein järjestelmiä kuitenkin kehitetään irrallaan laajemmasta toimintaympäristöstä ja arjen sovellusalueista. Tämä altistaa järjestelmät murtumille: algoritmiset järjestelmät eivät tuota tavoiteltavia yhteiskunnallisia hyötyjä, vaan luovat uudenlaisia riskejä ja haavoittuvuuksia.

REPAIR tutkii algoritmisten järjestelmien yhteiskunnallisia vaikutuksia ja keskinäisriippuvuuksia. Tunnistamme järjestelmien vahvuuksia ja heikkouksia sekä suotuisia käytäntöjä ja toimintatapoja. Tuemme hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä periaatteita kunnioittavan digitaalisen yhteiskunnan rakentamista. Edistämme tutkimuksen keinoin avoimuutta, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Hankkeen lopputuloksena syntyy tutkimustietoon pohjautuvia, käytännöllisiä ratkaisuja ja suosituksia luottamuksen ja turvallisuuden tukemiseen digitaalisessa yhteiskunnassa.
Lyhennetty nimiREPAIR
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202230/09/2025