Julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos ja sen aluetaloudelliset vaikutukset

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tavoitteena on selvittää julkiskeittiöiden käyttämä nykyinen lähiruoan osuus kaikista ruokahankinnoista maakunnittain ja valtakunnallisella tasolla. Vastaavanlainen selvitys on toteutettu aikaisemmin vuosina 2013-2014 ja nyt saatavia tuloksia tullaan vertaamaan tuohon aikaisempaan selvitykseen. Maakunnittaisia eroja tarkastelemalla saadaan käsitys niistä alueista, joissa ollaan onnistuttu asian edistämisessä muita paremmin. Samalla selvitetään julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutoksen vaikutukset aluetalouteen, mitkä toteutetaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa kehitetyllä yleisen tasapainon RegFin-laskentamenetelmällä. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

Selvityksessä toteutetaan syksyn 2019 aikana valtakunnallinen kysely, jolla on tarkoitus kartoittaa hankintarenkailta ja –yksiköiltä mm. niiden ostamien elintarvikkeiden ja raaka-aineiden alkuperä sekä yleinen asenneilmapiiri paikallisia hankintoja kohtaan. Selvityksen tuloksia esitellään ensimmäisen kerran Elintarviketeollisuuden vuosiseminaarissa Helsingissä 27. marraskuuta. Tiivis julkaisu tutkimuksesta ilmestyy tammikuussa 2020.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm16/08/201931/01/2020