Luomuopetuksen nykytila ja koulutuksen kehittämistarpeet (LUKOKE)

Projekti: Ministeriön rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)


Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa ammatillisen ja korkea-asteen (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) luomuopetuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa sekä kansainvälisten verkostojen rakentamiseksi.
Selvitystyö kattaa ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitosten lisäksi elintarvikealan yritykset Suomessa sekä esimerkkejä luomuopetuksen tarjonnasta kansainvälisesti. Työssä hyödynnetään verkkokyselyjä ja -hakuja, haastatteluja sekä teemallisia asiantuntijatyöpajoja.

Osaselvitykset (vastuutaho suluissa):
- Luomuopetus ja -osaaminen Suomen yliopistoissa, kansainvälinen koulutustarjonta ja verkostoyhteistyö (HY)
- Luomuopetus ja -osaaminen toisen asteen ammatillisessa ja ammattikorkeakoulutuksessa (HAMK)
- Luomukoulutuksen erityistarpeet elintarvikeyritysten luomuosaamisen liittyen (Sakky)

Selvitysten ja työpajojen tulosten pohjalta ehdotetaan toimenpiteitä luomuopetuksen kehittämiseksi ja edistämään luomun kasvua. Lisäksi kustakin osaselvityksestä kirjoitetaan yhteenvedot.

Selvitystyö on osa luomun kehittämiseen tähtäävää kansallista Luomu 2.0 -ohjelmaa. Ohjelmaa tehdään tunnetuksi hankkeen kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen yhteydessä.

Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopisto (HY), Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK, koordinaattori). Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, ja vastuuviranomaisena toimii Ruokavirasto.

Hankkeen yhteyshenkilöt:
Helsingin yliopisto, Anne Honkanen
Savon koulutuskuntayhtymä, Anu Arolaakso
Hämeen ammattikorkeakoulu, Outi Vahtila, koordinaattori
Lyhennetty nimiLUKOKE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202331/08/2024

Rahoitus

  • Ruokavirasto: 44 199,22 €