Paikallisyhteisöjen ja yritysten kohtalonyhteys

Projekti: Suomen Akatemia: Akatemiahanke

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Maaseutuyhteisöjen muutoskestävyys on koetuksella. Väestön väheneminen ja ikääntyminen sekä palveluverkon harveneminen edellyttävät uusia toimintamalleja ja yritysten aktiivista roolia paikallisyhteisöjen elinvoiman turvaamisessa. Maaseudulla toimivat pk-yritykset ovat juurtuneet toimintaympäristöönsä monin tavoin. Tämä tuo hyötyjä sekä yrityksille että yhteisöille, mutta edut voidaan menettää, mikäli vuorovaikutus ei toimi.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten yritysten kokema sosiaalinen välimatka paikallisyhteisöön heijastuu niiden käsityksiin vastuusta, miten yritysten ja yhteisön välinen suhde rakentuu osana kotiseudun kokemista sekä miten uusien toimintamallien kuten yhteisölähtöisen yrittäjyyden ehdoista neuvotellaan paikallisesti. Tutkimusaineisto kerätään yrityskyselyn, haastattelujen sekä etnografisen kenttätyön avulla. Tutkimus tuottaa uutta tietoa yritysten ja paikallisyhteisöjen välisestä suhteesta sekä tukee maaseutuyhteisöjen ja pk-yritysten kehittämistä.

Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024

Rahoitus

  • Suomen Akatemia Projektilaskutus: 480 000,00 €