Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä

  • Lehtonen, Hannu (Principal Investigator)
  • Olin, Mikko (Osallistuja)
  • Malinen, Tommi (Osallistuja)
  • Ala-Opas, Pasi (Osallistuja)
  • Ruuhijärvi, Jukka (Osallistuja)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuhan kalastuksen ohjauksen toimivuus ja vaikutukset ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Kolmella tutkimusjärvellä seurataan, miten kuhan kalastuksen ohjaus vaikuttaa kuhakantaan (runsaus, kokorakenne, lisääntyminen, kasvu, tuotanto), kuhan saaliskalakantoihin (kuore, muikku) ja muiden petokalojen (ahven, hauki) runsauteen. Samalla seurataan kuhasaaliin määrää, rakennetta ja arvoa kalastajaryhmittäin (verkkokalastajat, vapakalastajat) ja pyydyksittäin, sekä kalastajien ja muiden järvillä liikkuvien mielipiteitä toimenpiteistä. Lisäksi tutkitaan kuhien selviämistä vapautuksen jälkeen, sillä tämä kysymys on ajankohtainen mittasäätelyn yleistyessä. Laajan standardiverkkoaineiston ja kalastuspainetietojen perusteella tarkastellaan kalastuksen vaikutuksia kuhankantoihin laajemmin. Kohdejärvien ja verkkoaineiston perusteella kuhankalastuksesta sisävesillä laaditaan malli, jota noudattamalla kuhan kalastus saadaan kestävälle ja saaliit korkealle tasolle.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201031/12/2012

Tieteenalat

  • 118 Biotieteet