Seinäjoen kaupunkiajan historia (KASVU)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Seinäjoen kaupunkiajan historia - hankkeen (KASVU) tavoitteena on kirjoittaa kaupungin historia vuodesta 1960 tähän päivään. Kyseessä on paikallishistorian työ, jossa huomioidaan myös ylei-semmät kansalliset kehityskulut. Kaupungin poliittisen historian lisäksi työssä pureudutaan myös esimerkiksi kuntapalveluiden kehittymiseen, elinkeinojen edistämiseen sekä eteläpohjalaisen kau-punki-identiteetin syntyyn.

Tutkimus on tarkoitettu Seinäjoen kaupungin, kaupunkilaisten sekä paikallishistorian tutkijoiden ja siitä kiinnostuneiden käyttöön.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/06/201730/06/2021