Osaaminen ja työllisyys -verkostohanke vuodelle 2020 (OTE-verkosto)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

OTE-verkostohanke keskittyy työssään analysoimaan kestävää kehitystä suomalaisilla maaseutualueilla etenkin osaamisen, työn ja elinkeinotoiminnan näkökulmista ja hakemaan analyysien perusteella ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen osaamis- ja työllisyysteemojen osalta. Kestävän kehityksen tarkastelussa erityisteemoina tarkastellaan kestäviä hankintoja, osatyökykyisten integroitumista työmarkkinoille, yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämistä, nuorten opiskelun, työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksia maaseudulla sekä jatkuvan oppimisen uusia toimintamalleja. OTE-verkosto osallistuu Maaseutupolitiikan neuvoston MANE:n vuoden 2020 kestävä kehitys -teeman maaseututarkasteluun sekä maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun.

OTE-verkosto toimii osana Maaseutupolitiikan neuvoston verkostoa, viestintää ja vaikuttamistyötä. OTE-verkosto nostaa osana yhteistä maaseutupoliittista työtä esille linjauksia, politiikkasuosituksia ja toimintatapoja, joilla luodaan kestäviä toimintaympäristöjä maaseuduilla, edistetään kouluttautumisen, työnteon ja yrittäjyyden mahdollisuuksia ja vaikutetaan keinoihin hillitä ilmastonmuutosta.

Verkostohankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Turun yliopiston Brahea-keskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut hankkeen valtakunnallisista maaseudun kehittämisvaroista Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/04/202031/08/2021