The Role of Religion in Contemporary Ethical Self-Making

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Kone Foundation research project no 201803518

Kuvaus yleisölle

Hanke tarkastelee uskonnon ja spirituaalisuuden merkitystä eettisissä diskursseissa ja käytännöissä. Se on vertaileva etnografinen tutkimus eettistä subjektiivisuutta muovaavista tiedoista ja tekniikoista ja vastaa kysymykseen siitä, miten uskonnolliset käytännöt ja puhetavat tukevat eettisten asenteiden muodostumista sekulaarissa julkisessa elämässä. Tutkimus on kontribuutio antropologiseen etiikan ja uskonnon tutkimukseen ja tarkastelee sekulaarin ja uskonnollisen välistä “harmaata aluetta.” Se perustuu Kamerunissa, Venäjällä, Meksikossa ja Indonesiassa tehtävään etnografiseen kenttätyöhön. Hankkeen pyrkimyksenä on ymmärtää, miten uskonto ohjaa ihmisten eettisiä valintoja hyvin erilaisilla sosiaalisen elämän aloilla. Näin hanke tarjoaa välineitä hahmottamaan uskonnon ja etiikan suhdetta, ei vain yksityiselämän henkilökohtaisissa ratkaisuissa, vaan myös ympäristö-, talous-, ja pakolaiskriiseissä, työ- ja talouselämän piirissä, perheen ja sukupuolen normatiivisessa käsitteellistämisessä, yksilöiden oman elämän hallintaa tukevissa palveluissa sekä monikulttuurisuuden ja kansalaisuuden politiikassa.

Etiikkaa antropologisesti tarkasteleva hanke auttaa ymmärtämään, mikä mahdollistaa eettisesti toimimisen silloin, kun lakien ja moraalisten sääntöjen merkitykset hämärtyvät tai murtuvat. Sen vertaileva lähestymistapa jäljittää eettisten impulssien lähteen arkipäivän kohteliaisuudesta kumpuavaan pohdintaan ja mielikuvitukseen. Se on rohkea avaus pyrkiessään löytämään eettistä subjektiivisuutta yllättävistä paikoista ja perinteistä, joihin länsimaiset etiikkaa määrittävät ajatusmallit eivät ulotu.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/201931/12/2021