Perunan menekinedistämisen, tiedotuksen, neuvonnan, koulutuksen ja kehittämisen tehostaminen

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Projektin tavoitteena on luomuruokaperuna-alan kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen sekä menekinedistäminen tunnistamalla onnistuneita luomuperunakäytäntöjä tuottajan ja ammattikeittiön välillä ja levittämällä niistä tietoa.

Hankkeen osatavoitteena on:
- selvittää mitä ovat ne tavat toimia, joilla luomuruokaperunatuottajat voisivat saada jalansijaa ammattikeittiöiden toimittajina,
- tuottaa käytännön ohjeita ja suosituksia siitä, miten luomuruokaperunan tuottajat voivat kasvattaa markkinasegmenttiään ammattikeittiöiden tavarantoimittajina erilaisten toimintamallien kautta,
- lisätä tietoa ammattikeittiöiden markkinapotentiaalista ja toimintalogiikasta luomuperunantuottajien ja -yritysten keskuudessa,
- levittää olemassa olevaa tieto luomuperunan lajikkeiden käyttöominaisuuksista ammattikeittiöpuolelle.

Hankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan menestyksellisten luomuperunantoimitusketjujen ja liiketoimintasuhteiden rakentumista ja syitä niiden onnistumiseen haastattelemalla tuottaja/yrittäjä–ammattikeittiöasiakas –pareja. Haastattelujen pohjalta saadut keskeiset tulokset saatetaan käytännön ohjeiksi ja suosituksiksi, joita voidaan levittää tuottajien ja jalostajien keskuudessa.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan Peruna-alan yhteistyöryhmän nettisivuille. Erityisesti luomutiedon tiedotuskanavina ovat käytettävissä ProLuomun ja Luomuinstituutin nettisivut.

Projekti on osa Perunantutkimuslaitoksen hallinnoimaa ja Peruna-alan yhteistyöryhmän toteuttamaa Perunan menekinedistämisen, tiedotuksen, neuvonnan, koulutuksen ja kehittämisen tehostaminen –hanketta.
Lyhennetty nimiLuomuperunaa onnistuneesti ammattikeittiöihin
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201631/12/2017