Luontomatkailuun liittyvän suurpetojen haaskaruokinnan sosioekonomiset vaikutukset

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus

  Hankkeen tavoitteena on selvittää luontomatkailuun liittyvän suurpetojen haaskaruokinnan sosioekonomiset vaikutukset yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen elinkeino- ja yhteiskuntatutkimuksen kanssa. Suurpetojen suojelun ja kansallisen kannanhoidon onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että suurpetoihin kohdistuvaa luontomatkailua kehitettäessä huolehditaan toiminnan ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Hankkeessa kartoitetaan muun muassa haaskojen käytön merkitys luontomatkailuelinkeinolle, haaskojen käytön suorat ja välilliset vaikutukset muiden elinkeinojen harjoittamiseen ja haaskakuvauksen vaikutus luonnon virkistyskäyttöön. Myös eri sidosryhmien edustajien, kuten luontoyrittäjien, poroelinkeinon harjoittajien, metsästäjien, maanomistajien, viranomaisten, luonnonsuojelijoiden ja eläinsuojelijoiden näkemykset suurpetojen haaskaruokinnan merkityksestä alueellisten ristiriitojen synnyttäjänä selvitetään.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/04/200830/11/2008

  Tutkimustuotos

  • 1 Tutkimusraportti

  Suurpetojen haaskaruokinnan yhteiskunnallisen kestävyyden haasteet

  Pohja-Mykrä, M. & Kurki, S., 2009, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 79 Sivumäärä (Julkaisuja; nro 16)

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

  Open access