Toinen kansallinen yritysuhritutkimus

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Vuoden 2018 Yritysuhritutkimuksessa tutkitaan kaupan toimialan sekä majoitus- ja ravitsemistoimialan yritysten toimipisteisiin kohdistuvia rikoksia. Tutkimusotos kattaa koko Suomen alueen ja mukana on yrityksiä kaupan alalta sekä hotelli- ja ravintola-alalta. Hanke selvittää yrityksiin kohdistuvien rikosten määrää ja piirteitä, rikosten haittoja työntekijöille sekä rikollisuuden aiheuttamia kustannuksia. Hankkeessa tutkitaan muun muassa yrityksiin kohdistuvia vahingontekoja, varkauksia ja kyberrikoksia sekä työntekijöiden työssään kokemia väkivalta ja uhkatilanteita.

Menetelmällisesti hanke edustaa kriminologista uhritutkimusta. Aineistona on yritysten toimipisteille suunnattu kysely, jonka otokseen on poimittu 1500 toimipistettä kaupan alalta ja 1500 toimipistettä majoitus- ja ravitsemisalalta. Kysely toteutetaan alkuvuodesta 2018 puhelinhaastatteluina.

Yritysuhritutkimuksia tarvitaan, koska yritysten toimipisteisiin ja niiden työntekijöihin kohdistuva rikollisuus on suurelta osin piilorikollisuutta. Rikollisuuden määrää ja kehitystä ei voida tutkia vain poliisin tai työsuojelun rekistereistä, koska kaikki tapaukset eivät tule viranomaisten tietoon. Hanke tuottaa uutta tietoa rikollisuuden syiden ja rikoksen uhriksi joutumisen riskien tutkimuskentälle. Lisäksi hankkeessa huomioidaan alueelliset tekijöiden vaikutuksia.

Hanke on toinen Suomessa toteutettu kansallinen yritysuhritutkimus. Ensimmäinen kansallinen yritysuhritutkimus toteutettiin vuonna 2010. Tällöin tutkittiin kauppaa ja teollisuutta rikosten kohteena. Nyt toteutettava kaupan alaa koskeva tutkimusosa on vertailukelpoinen vuoden 2010 tutkimuksen kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että hankkeessa voidaan tarkastella yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden ajallisia muutoksia kaupan alan osalta.

Yritysuhritutkimus tuottaa tietoa, jota käytetään yritys- ja työturvallisuuden seurantaan ja perustutkimukseen huomioiden erityisesti turvallisuusongelmien ja rikosten ehkäisytarpeet. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten rikoksia voisi ehkäistä ja miten yritysten ja työntekijöiden työturvallisuutta voisi parantaa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201715/02/2019

Rahoitus

  • Työsuojelurahasto: 149 999,12 €