Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD): ohjelmajohtaja

Projekti: Suomen Akatemia: Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus (STN)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Suomen Akatemian Strategisen neuvoston tutkimusohjelma "Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää (FOOD)" etsii "ratkaisua siihen, miten edetään kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää. Ruokajärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu ihmisten, organisaatioiden, teknologioiden, ympäristön (maa, ilma ja vesi) ja muiden tuotantotekijöiden (infrastruktuurit, energia, lannoitteet ja torjunta-aineet jne.) sekä luonnon monimuotoisuuden välisistä monitasoisista yhteyksistä." Lähde: https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/food/

Ohjelmajohtajan tehtävä on edistää FOOD-ohjelman yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista tukemalla sen tutkimuskonsortioiden (JustFood, Leg4Life ja MULTA) saavuttamien tulosten tunnetuksitekemistä ja käyttöönottoa: "Ohjelmajohtajan tehtävinä on rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä johtamansa ohjelman hankkeiden kanssa ja edistää toiminnallaan yhteistyötä STN:n rahoittamien ohjelmien välillä. Lisäksi ohjelmajohtajat vastaavat strategisen tutkimuksen ohjelmien yhteisen toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta. He myös vahvistavat toiminnallaan strategisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä muiden ohjelmajohtajien ja Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa. Ohjelmajohtajan tehtävä on osa-aikainen ja ohjelmajohtajat ovat palvelussuhteessa taustaorganisaatioonsa." (Lähde: Suomen Akatemia)
Lyhennetty nimiFOOD
AkronyymiFOOD
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2025

Rahoitus

  • Suomen Akatemia: 328 307,00 €

Tieteenalat

  • 416 Elintarviketieteet
  • food system
  • sustainability science