Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla

Projekti: EU-rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Hankkeen tavoitteena on selvittää yritysten käsitystä kestävästä matkailusta, herätellä matkailuyritykset kestävän matkailun periaatteiden merkityksen ymmärtämiseen sekä lisätä yritysten ja -toimijoiden verkostoitumista. Hankkeen aikana sitoutetaan matkailuyrityksiä kestävän matkailun periaatteisiin. Tavoitteena on saada matkailuyritykset oivaltamaan millä keinoin kestävän matkailun periaatteita voidaan soveltaa omassa toiminnassa sekä auttaa Etelä-Pohjanmaan alueella toimivia matkailuyrityksiä ja hyvien esimerkkien kautta koko aluetta saavuttamaan tason, jolla voidaan liittyä Visit Finlandin aluetason Sustainable Travel Finland -kestävän matkailun kehittämispolulle. Pitkän tähtäimen tavoitteena on uuden kohderyhmän, vastuullisesti matkailevien, tavoittaminen sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Kestävä matkailu on tärkeä teema osana alueellisen matkailuimagon rakentumista ja mahdollistaa Etelä-Pohjanmaan profiloitumisen kestävän matkailun matkailukohteeksi. Projekti rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston kautta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/202001/08/2022

Rahoitus

  • Pirkanmaan liitto: 41 045,00 €
  • Tuntematon rahoittaja: 6 694,00 €