Luonnonsuojelun toimijoiden ja toimien revisio - suojelun sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen

    Kuvaus

    Tutkimuksen tavoitteena on luonnonsuojelun kestävän kehityksen turvaaminen edistämällä sosiaalisesti kestävämpää luonnonsuojelua. Tutkimuksen keinoin tunnistetaan ja tutkitaan luonnonsuojelun keskeisiä toimia ja toimijoita. Tutkimuksessa on ekologinen ja ympäristöhistoriallinen tutkimusote ja tutkimus toteutetaan luontotyypin suojelun (soidensuojeluohjelma) ja lajisuojelun (ahma) tapausesimerkkien kautta. Näin voidaan tuottaa näkemys ympäristö- ja riistahallinnon toimijoiden ja toimenpiteiden revision yhtäläisistä ja eriävistä tarpeista.
    TilaPäättynyt
    Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/12/2016