Translation Studies and Terminology (TraST)

  Projekti: Tutkimuksen arviointi 2011

  Projektin yksityiskohdat

  Kuvaus (abstrakti)

  Käännöstieteellä on merkittävä rooli yhteiskunnassa. Kääntäminen ja tulkkaus vaikuttavat niin kirjoitetun kielen ja kirjallisuuden kuin itse yhteiskunnankin kehitykseen ja ovat olennaisia esimerkiksi kielipolitiikan, kielioikeuksien ja vähemmistökielien kannalta. Käännöstieteen tutkimus tarjoaa tietoa kirjoitusprosesseista ja tekstin laadusta sekä eri kulttuurien välisestä viestinnästä. Tätä tietoa voidaan edelleen soveltaa eri tekstilajien tutkimukseen, esimerkiksi asiakirjoihin, kaunokirjallisuuteen ja audiovisuaalisiin teksteihin. Sen avulla voidaan parantaa käännösten laatua ja näin edistää kulttuurivaihtoa ja kulttuurivientiä kansainvälisille markkinoille. Tutkijayhteisön tekemä teoreettinen tutkimus luo perustan soveltavassa tutkimuksessa hyödynnettävien teoreettisten mallien ja tutkimusmenetelmien kehittämiselle. Käännöstiedettä tarvitaan myös varmistamaan korkealaatuisen kääntäjänkoulutuksen jatkuminen.

  Terminologinen ja monikielinen tutkimus edistävät myös kääntäjien tarvitsemien työkalujen, kuten termipankkien ja tietokoneavusteisen kääntämisen sovellusten, kehittämistä. Soveltava terminologian tutkimus puolestaan hyödyttää myös tutkimuksen kohteena olevaa tieteenalaa, koska se selkeyttää kyseisen alan käsitejärjestelmiä ja terminologiaa.

  Käännöstieteen ja terminologian tutkimuskysymykset nousevat tyypillisesti monilta yhteiskunnan aloilta. Tämän vuoksi tutkijat hyödyntävät myös muiden tieteenalojen tutkimusta ja menetelmiä etsiessään vastauksia kysymyksiinsä sekä tekevät tieteenalojen rajat ylittävää yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa. Tutkimushankkeissa yhteistyötä on tehty mm. lakitieteen, meritekniikan, metsätieteiden, ympäristötieteiden ja tietotekniikan alalla.
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/01/201331/12/2016

  Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • käännöstiede
  • tulkkauksen tutkimus
  • terminologia
  • kääntämisen historia
  • käännösteknologia
  • multimodaalisuus
  • kääntämisen sosiologia
  • käännöstutkimus
  • semiotiikka
  • kirjallisuuden kääntäminen