Translation Studies and Terminology (TraST)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Käännöstieteellä on merkittävä rooli yhteiskunnassa. Kääntäminen ja tulkkaus vaikuttavat niin kirjoitetun kielen ja kirjallisuuden kuin itse yhteiskunnankin kehitykseen ja ovat olennaisia esimerkiksi kielipolitiikan, kielioikeuksien ja vähemmistökielien kannalta. Käännöstieteen tutkimus tarjoaa tietoa kirjoitusprosesseista ja tekstin laadusta sekä eri kulttuurien välisestä viestinnästä. Tätä tietoa voidaan edelleen soveltaa eri tekstilajien tutkimukseen, esimerkiksi asiakirjoihin, kaunokirjallisuuteen ja audiovisuaalisiin teksteihin. Sen avulla voidaan parantaa käännösten laatua ja näin edistää kulttuurivaihtoa ja kulttuurivientiä kansainvälisille markkinoille. Tutkijayhteisön tekemä teoreettinen tutkimus luo perustan soveltavassa tutkimuksessa hyödynnettävien teoreettisten mallien ja tutkimusmenetelmien kehittämiselle. Käännöstiedettä tarvitaan myös varmistamaan korkealaatuisen kääntäjänkoulutuksen jatkuminen.

Terminologinen ja monikielinen tutkimus edistävät myös kääntäjien tarvitsemien työkalujen, kuten termipankkien ja tietokoneavusteisen kääntämisen sovellusten, kehittämistä. Soveltava terminologian tutkimus puolestaan hyödyttää myös tutkimuksen kohteena olevaa tieteenalaa, koska se selkeyttää kyseisen alan käsitejärjestelmiä ja terminologiaa.

Käännöstieteen ja terminologian tutkimuskysymykset nousevat tyypillisesti monilta yhteiskunnan aloilta. Tämän vuoksi tutkijat hyödyntävät myös muiden tieteenalojen tutkimusta ja menetelmiä etsiessään vastauksia kysymyksiinsä sekä tekevät tieteenalojen rajat ylittävää yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa. Tutkimushankkeissa yhteistyötä on tehty mm. lakitieteen, meritekniikan, metsätieteiden, ympäristötieteiden ja tietotekniikan alalla.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201331/12/2016

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet
 • käännöstiede
 • tulkkauksen tutkimus
 • terminologia
 • kääntämisen historia
 • käännösteknologia
 • multimodaalisuus
 • kääntämisen sosiologia
 • käännöstutkimus
 • semiotiikka
 • kirjallisuuden kääntäminen

Projektit

Kuvailutulkkauksen prosodiaa

Hirvonen, M. & Wiklund, M.

18/02/2016 → …

Projekti: Tutkimusprojekti

Tutkimustuotos

Benecke, Bernd: Audiodeskription als partielle Translation. Modell und Methode. Münster: LIT Verlag, 2014. [Book review]

Hirvonen, M., 2017, julkaisussa : Target. 29, 1, s. 150-155 6 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Open access

Imaginary places – Verbalization of setting in the English, German and Spanish audio descriptions of Slumdog Millionaire

Hirvonen, M. I. & Igareda, P., 2017, julkaisussa : mtm - A translation journal. 9, s. 341-364 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Linguistic Linked Open Data as a Source for Terminology - Quantity versus Quality

Wang, S. & Carlson, L. H., 9 kesäkuuta 2017, Forvaltning af fagsprog i samfundet. Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret?: rapport fra Nordterm 2015 Reykjavík, Ísland 9.–12. juni 2015. Þorbergsdótti, Á. (toim.). Reykjavik: Leturprent, s. 59-69 11 Sivumäärä (Nordterm ; nro 19).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Tietoaineistot

Multimodal translation in audio description

Hirvonen, M. (Luoja), Maija Hirvonen, 2016

Tietoaineisto

Aktiviteetit

Oikeusviranomaisten ja asianajajien näkemyksiä oikeustulkkauksesta

Tuija Kinnunen (Puhuja)

27 huhtikuuta 2018

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Routledge (Kustantaja)

Maija Hirvonen (Arvioitsija (reviewer))

1 marraskuuta 201628 marraskuuta 2016

Aktiviteetti: Julkaisun vertaisarvioinnin ja toimituksellisen työn tyypitKäsikirjoitusten vertaisarviointi

Musiikki ja kääntäminen - Musik och översättning - Music and Translation

Pirjo Kukkonen (Järjestäjätoimikunnan puheenjohtaja)

18 tammikuuta 2016

Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Lehtileikkeet

Julkinen sana: Kuinka kääntää kone?

Maarit Koponen

25/05/2016

1 Median myötävaikutus

Lehdistö/media

Yle 1 Kultakuume: Hampaattomat nykyvampyyrit vastaan kauhuromanttiset pedot

Mika Loponen

03/02/2016

1 Median myötävaikutus

Lehdistö/media