Juurten ja mykorritsojen uusiutumisnopeus boreaalisissa metsissä - puulajin, kasvupaikan ja ilmaston merkitys

Projekti: Tutkimusprojekti

Suodatin
Muun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Hakutulokset