Tuusulanjärven särkikalojen populaatioanalyysi ja hoitokalastuksen lajijakauma vuosina 2008 ja 2009

  • Malinen, Tommi (Muu)
  • Kervinen, Jouni (Osallistuja)
  • Lehtonen, Hannu (Osallistuja)

    Projekti: Tutkimusprojekti

    Hakutulokset