Tyypin 2 diateksen kansallisen ehkäisyohjelman kustannus-vaikuttavuustutkimus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Tutkimuksen johtaja: Tuomilehto Jaakko, Prof., kustannus-vaikutttavuusosion osalta Sintonen Harri, prof. (emeritus)

Tutkijat: Tuomilehto Jaakko, Sintonen Harri, Eriksson Johan, Peltonen Markku, Lindström Jaana, Saaristo Timo, Aronen Pasi

Ohjelman tavoitteina ovat:

1) maanlaajuisen T2D:n riskitekijöiden ehkäisystrategian luominen,
2) korkean riskin henkilöiden seulominen koko väestöstä ja henkilökohtaisten elämäntapojen muutokseen tähtäävien toimien tarjoaminen em. henkilöille ja
3) T2D:n aikainen havaitseminen seulonnan avulla ja sopivien hoitotoimenpiteiden aloittaminen riittävän varhaisessa ajankohdassa.

Ohjelmaan osallistuu sen ensimmäisessä vaiheessa neljä sairaanhoitopiiriä (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa). Ehkäisyohjelman tuloksellisuutta tullaan arvioimaan myös terveystaloudelliselta näkökannalta. Taloudellisesta arviointitutkimuksesta vastaa lähinnä Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin kansanterveystieteen osasto ja tavoitteena on selvittää ohjelman kustannusvaikuttavuutta ja -utiliteettia eli arvioida ehkäisyohjelmasta tulevia kustannuksia ja säästöjä sekä kansan terveydentilassa ja elämänlaadussa tapahtuvia muutoksia.

Projektin verrokkiryhmänä, johon ehkäisyohjelmaan osallistuvia alueita verrataan, tulee toimimaan FINRISKI 2002:een osallistuneet henkilöt joille on tehty sokerirasituskoe. Nämä henkilöt on kutsuttu uuteen terveystarkastukseen vuonna 2007. Lisäksi heiltä on kerätty tietoa kyselylomakkeilla vuosien 2005-2007 aikana. Koska tutkimuksessa käytettävät ryhmät ovat suuria (interventioryhmä 12000 ihmistä ja vertailuryhmä 3700) on tutkimuksen avulla mahdollista saada ainutkertaisen luotettavaa tutkimustietoa tämänkaltaisen ehkäisyohjelman onnistumista myös terveystaloudellisesta näkökulmasta katsottuna.

Yhteistyötahot:

Sairaanhoitopiiri: Etelä-Pohjanmaa
Sairaanhoitopiiri: Keski-Suomi
Sairaanhoitopiiri: Pirkanmaa
Sairaanhoitopiiri: Pohjois-Pohjanmaa
Diabetesliitto
Jyväskylän yliopisto

TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2000 → …

Tieteenalat

  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
  • diabetes
  • Suomi
  • kustannus-vaikuttavuustutkimus