Uudistuva Rural Studies

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Rural Studies -yliopistoverkosto on tullut elinkaaressaan vaiheeseen, jonka myötä verkoston opetuksen sisällöt, kansainvälinen yhteistyön ja alumnitoiminta uudistetaan. Tämän hankkeen tarkoituksena on saattaa Rural Studies -verkosto tulevaan kolmivuotiseen strategiakauteen uudistamalla opintosuunnitelma ja vahvistamalla verkoston kumppanuuksia. Hankkeen yksilöidyt tavoitteet ovat:

1. Ajantasaistaa Rural Studies -verkoston opintojen sisällöt vastaamaan uusimman maaseutututkimuksen teemoja ja aihealueita. Lisäksi opintojen on vastattava työelämän tarpeisiin ja odotuksiin siitä, millaiset tiedot tulisi maaseutuun erikoistuneella maisterilla olla.
2. Lisätä Rural Studies -verkoston ja Rural Studies -opintojen kansainvälistä ulottuvuutta.
3. Kehittää alumnitoimintaa integroimalla entiset Rural Studies -opiskelijat mukaan toimintaan tuomaan työelämäosaamistaan ja työelämäsuhteistaan verkostoon.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201131/12/2013