VACCIA: Ilmastonmuutoksen ja maankäytön yhteisvaikutukset kaupunkiympäristössä (työpaketti 6)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Tarkastelemme hankkeessa maankäytön ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutuksia kaupunkiympäristön ekosysteemipalveluille. Erityisesti tiiviin kaupunkirakenteen merkitys yhdessä ilmastonmuutoksen tuoman lisääntyvän sademäärän kanssa on kiinnostuksemme kohteena. Hankkeeseen on valittu tutkimuskohteiksi kolme valuma-aluetta Lahdesta ja kolme Helsingistä. Alueet on valittu edustamaan maankäytön tiiviyden (pinnoitettu ala, viherala, rakennustehokkuus) ja asukkaiden sosio-ekonomisen aseman näkökulmista erilaisia kaupunkialueita.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/11/2010 → …