Vaelluskalojen palauttamien rakennetuille joille – hyötyjen taloudellinen arvottaminen (Migratory fish return into The River Iijoki – Economic valuation of the benefits)

  • Parkkila, Katja (Vastuullinen tutkija)
  • Haltia, Emmi (Projektinjohtaja)
  • Karjalainen, Timo P. (Osallistuja)