Varhaiskasvatuksen harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittäminen

Projekti: Muu projekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Helsingin yliopisto on käynnistänyt Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä Pikkunorssi -kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on kehittää harjoittelupäiväkotitoimintaa. Pikkunorssi -hankkeeseen osallistuvat Helsingin kaupungin päiväkodit Isoniitty, Kesäheinä, Kaunokki ja Rööperi.

Pikkunorssi -hankkeen kehittämispäiväkodit toimivat kiinteässä yhteistyössä Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kanssa korkeatasoisen ohjatun harjoittelun suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelua ja opetusharjoittelun ohjausta.

Hankkeen aikana Helsingin yliopisto tarjoaa opetusharjoitteluiden ohjaamiseen liittyvää koulutusta kehittämispäiväkotien ohjaaville varhaiskasvatuksen opettajille ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajille. Lisäksi hankkeeseen sisältyy opetusharjoitteluiden ohjaamiseen liittyvää tutkimusta.

Hakkeesta vastaavat professori Lasse Lipponen ja hankkeen johtaja yliopistonlehtori Elina Fonsén. Hankkeen on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö ja se kestää vuoden 2020 loppuun.
Lyhennetty nimiHelsingin pikkunorssi
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/06/201931/12/2020

Rahoitus

  • OKM: 100 000,00 €