Verenpaine ja melu

Kuvaus

Tutkimuksen perusjoukon muodostivat kaksoskohortin ne kaksosparit, joista vain toisella parin jäsenellä oli todettu verenpainetauti.

Tutkimuksessa: 1) vertaillaan eri tavoin mitatun (melukartoitus, kysely) melun yhteyksiä verenpainetautiin, 2) tutkitaan persoonallisten tekijöiden (päivittäisten toimien stressaavuus, vihamielisyys yms kytkeytymistä melun kokemiseen ja verenpainetautiin, 3) selvitetään alkoholin käytön, lihavuuden yms. sekoittavien tekijöiden vaikutusta melualtistuksen ja verenpainetaudin väliseen yhteyteen, 4) kehitetään kokonaismelualtistuksen mittaria.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2000 → …

Tieteenalat

  • 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys