Verkko-opetuksen kehittäminen osana Helsingin yliopiston ProWo-tutkimus-ja kehittämisprojektia

Kuvaus

Kyseisessä projekstissa oli mukana Helsingin yliopiston tutkijoita ja eri tieteenalan opettajia. Jokaisella hankkeessa mukana olevalla opettajalla oli jokin kurssi, jota hän kehitti pitkällä aikavälillä huomioiden trialogista, tutkivaa ja kollaboratiivista oppimista edistävät suunnitteluperiaatteet. Tutkijat keräsivät tutkimusaineistoa niin kurssin suunnittelu-, toteutus-, kuin lopetusvaiheesta. Tutkijat syöttivät tutkimustietoa takaisin opettajille, jotta he pystivät ottamaan siihen kantaa ja samalla testataamaan omaa opetus-oppimisajatteluaan sekä opetuskäytäntöjään. Hankkeessa mukana oleminen innosti muuttamaan omaa ajattelua oppimisesta ja opettamisesta. Opetukseni suunnittelua ja toteutusta ohjaava kantava periaatteeni tai motto on: ”Yksin pärjäämisestä yhdessä tekemiseen"
Lyhennetty nimiProWo
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm30/01/201227/02/2013

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet