Virren olemus, asema ja merkitys 2000-luvun alun suomalaisessa kulttuurissa ja uskonnollisessa elämässä

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Virsiin ja hengellisiin lauluihin kohdistuva tutkimushanke on korkeakouluyksikköjen rajat ylittävä projekti. Sen tehtävänä on akateemisin tutkimusmenetelmin ja monitieteisessä tutkimuskontekstissa tarkastella virren olemusta, asemaa ja merkitystä 2000-luvun alun suomalaisessa kulttuurissa ja uskonnollisessa elämässä. ’Virsi’ määritellään hankkeen piirissä laajasti, sillä tarkoitetaan mitä tahansa yhteisesti laulettavaa laulua, jonka sisältö käsittelee uskontoon liittyviä seikkoja.

Tutkimushanke tukee tutkimuksen tekemistä koordinoimalla ja rahoittamalla tutkimusverkoston yhteydenpitoa ja toimintaa, tutkijoiden toimintaa ja tutkimustulosten julkaisemista. Käytännöllisen teologian osastolla sen tutkijoita on niin käytännöllisen teologian kuin uskonnonpedagogiikan oppiaineissa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Itä-Suomen yliopiston teologian osaston läntinen teologia sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Kirkon tutkimuskeskus. Kansainvälistä yhteistyötä hanke tekee mm. pohjoismaisen NordHymn-tutkijaverkoston kanssa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/07/201031/12/2014

Tieteenalat

  • 614 Teologia
  • Hymnologia